•  به نام خدا

مطالبی علمی در مورد آینه ها

  آينه شى است كه نور را منعكس مى كند و يا به عبارت ديگر باز مى تاباند . آينه ها را از ماده اى كه سطح صاف و يك نواخت دارد مى سازند . آينه هاى معمولى شيشه هايى هستند كه پشت آن ها را با لايه اى از نقره و يا جيوه پوشش داده اند .

 آينه ها را به طور كلى به سه قسمت تقسيم مى كنند :

•    1- آينه ى تخت ( آينه هاى معمولى بدون برآمدگى و فرو رفتگی )

•    2- آينه ى مقعر يا كاو ( همانند گودى قاشق )

•    3- آينه ى محدب يا كوژ ( همانند برآمدگى قاشق )‌

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وقتى پرتوهاى نور  و يا امواج صدا ، گرما و راديويى به سطحى برخورد مى كنند ، منعكس مى شوند و يا به اصطلاح باز مى تابند . ما اشياى غير نورانى را به آن دليل مى بينيم كه نور تابيده شده به خود را منعكس مى كنند.

 دليل ديده شدن خورشيد و ستاره ها نيز آن است كه بسيار گرم هستند و از خود نور مى دهند . ماه و سيارات نيز نور خورشيد را باز مى تابانند .

 به طور كلى ، سطوح صاف و صيقلى مانند آينه ها بهترين بازتابنده ها هستند ولى مواد ناصاف و زبر نور را خوب باز نمى تابانند . 

 در آينه ها نيز با توجه به سطحى كه دارند ، بازتاب نور متفاوت است .

مثلا در آينه ى تخت نور با همان زاويه اى كه مى تابد و به سطح آينه برخورد مى كند ، منعكس مى شود . البته در هر آينه اى اين مورد صدق مى كند و زاويه ى تابش و بازتاب برابر است .

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چند نکته ی مهم :

  زاويه ى تابش و بازتاب هميشه با هم برابرند و اختلاف بين اندازه ى آنها صفر است .

 تصوير دو نوع وجود دارد : 1- حقيقى 2- مجازى

  در هر يك از اين سه آينه ى ” تخت و محدب و مقعر” اگر روبرويشان  بايستيم ، تصويرى از ما ايجاد مى شود .

   همه ى آينه ها ” تخت و محدب و مقعر” تصوير مجازى به ما ارائه مى دهند ولى فقط اندازه ى تصاوير آن ها متفاوت است .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 

نکاتی درباره ی تصویر در آینه ها :

- تصوير همواره در آينه ى تخت برابر ، مستقيم و با فاصله ى يكسانى از جسم و آينه قراردارد .

- تصوير همواره در آينه ى محدب (بر آمده) كوچك تر، مجازى و مستقيم است .

- تصوير همواره در آينه ى مقعر (فرو رفته) اگر در نزديك خود قرار دهيم ، بزرگ تر ، مستقيم و مجازى است. ولى اگر آينه را در دور تر خود قرار دهيم مات ، مجازى و غير مستقيم است .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 امید وارم این مطالب برایتان مفید باشد .           

+ نوشته شده توسط محمد امین sm در جمعه نهم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 0:2 |


Powered By
BLOGFA.COM